lt  | en  | ru  | de 
     
 Sutartys
 

grįžti

Sutarčių sudarymas ir teisinis vertinimas

          
         Sudarome visų rūšių sutartis, atliekame sutarčių teisinį auditą ir pateikiame išvadas, ar šios sutartys atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, ar atitinka sąžiningumo, protingumo ir kitus teisės principus, formos reikalavimus ar šios sutartys nepažeidžia Jūsų įmonės interesų.


Sutarčių sudarymas.
 Pagal individualų užsakymą UAB "Teisės ir finansų sprendimai" teisininkai Jums parengs bet kurios rūšies sutartį.

         


Asociacijos sutartis
Automobilio panaudos sutartis
Automobilio nuomos sutartis
Autorinė kūrinio užsakymo sutartis
Aukos sutartis
Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis
Buto rezervavimo sutartis
Buto dalies pirkimo-pardavimo sutartis
Buto perdavimo-priėmimo aktas
Buto pirkimo-pardavimo sutartis, kai pirkėjas dali pinigų sumoka pardavėjo kreditoriui
Buto pirkimo  bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise sutartis
Bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartis, turint kito sutuoktinio įgaliojimą
Buto pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis
Buto subnuomos sutartis
Darbų perdavimo-priėmimo aktas
Dalininkų teisių perleidimo-perėmimo sutartis
Daiktų dovanojimo nepilnamečiui (iki 14 metų) sutartis
Distribucijos sutartis
Dovanojimo sutartis
Faktoringo sutartis
Fiziniams asmeniui priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartis su uzufruktu
Fiziniam asmeniui priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartis
Franšizės sutartis
Garantijos sutartis
Garažo pirkimo-pardavimo sutartis
Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis
Ilgalaikė žemės sklypo nuomos (emphyteusis) sutartis
Ikivedybinė sutartis
Įkeisto buto pirkimo-pradavimo sutartis
Įkeitimu užtikrinto reikalavimo perleidimo sutartis
Įmonės pirkimo-pardavimo sutartis
Įrenginių nuomos sutartis
Individualios įmonės turto pirkimo-pardavimo sutartis
Jungtinės veikos sutartis
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo protokolas
Negyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartis
Neterminuota buto nuomos sutartis
Neterminuota laidavimo sutartis
Neterminuota rentos sutartis
Novacijos sutartis keičiant prievolės dalyką
Kilnojamojo daikto įkeitimo sutartis
Ketinimų susitarimas dėl  pirkimo
Komiso sutartis
Krovinių vežimo sutartis
Laidavimo sutartis
Laidojimo paslaugų sutartis
Mainų sutartis
Miško pirkimo-pardavimo sutartis
Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis
Pajaus dovanojimo sutartis
Pasaugos sutartis
Paskolos sutartis
Paskolos sutartis  su  aktyviu daugetu
Paskolos sutartis su mišriu daugetu
Paskolos sutartis su pasyviu daugetu
Paskolos sutartis tarp fizinių asmenų
Paskolos sutartis, kaip prievolė įvykdoma trečiajam asmeniui
Paskolos sutartis, siejant grąžinamą skolą su euro kursu
Pavedimo sutartis
Pavedimo administruoti turtą sutartis
Pavedimo pirkti lengvąjį automobilį sutartis
Paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartis
Paslaugų sutartis
Pinigų dovanojimo  sutartis
Pirkimo-pardavimo sutartis
Pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis
Preliminarioji sutartis
Prekių sandėliavimo sutartis
Patalpų perdavimo-priėmimo aktas
Rangos sutartis
Rankpinigių sutartis
Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis
Reikalavimo perleidimo pagal teismo sprendimą sutartis
Reklamos sutartis
Rentos iki gyvos galvos sutartis
Separacijos (gyvenimo skyriumi) sutartis
Servituto teisės pirkimo-padavimo sutartis
Skolos padengimo sutartis
Skolos perkėlimo sutartis
Statybos rangos sutartis
Statybos rangos sutartis, kai darbai atliekami fizinio asmens poreikiams tenkinti
Steigiamos bendrovės vardu sudaromo sandorio sutartis
Susitarimas atlyginti žalą automobilio savininkui
Susitarimas atlyginti žalą sužalojus sveikatą
Susitarimas dėl paskolos sutarties  formos pakeitimo
Susitarimas nutraukti  buto pirkimo-pardavimo sutartį
Susitarimas pakeisti sutarties sąlygas
Susitarimas pratęsti prievolės įvykdymą
Susitarimas su teisių  perėmėjais dėl  sutarties sąlygų pakeitimo
Teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisę dovanojimo sutartis
Terminuota buto nuomos sutartis
Terminuota laidavimo sutartis
Tiekimo sutartis
Transporto priemonės nuomos juridiniam asmeniui sutartis
Transporto priemonės nuomos sutartis (teikiant  ar neteikiant vairavimo ir  techninės priežiūros paslaugas)
Trumpalaikė žemės sklypo nuomos sutartis
Trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis
Turto pasaugos sutartis
Turto perleidimo už rentą sutartis
Užstatymo teisės (superficies) sutartis
Vartojimo rangos sutartis
Vedybų sutartis
Vertimo sutartis
Vežimo sutartis
Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
Žemės sklypo nuomos sutartis
Žemės sklypo pirkimo-pardavimo preliminarioji sutartis 
Žemės (miško) sklypo dovanojimo sutartis
Žemės sklypo panaudos sutartis
Žemės sklypo su sodo namu dovanojimo sutartis
Žemės sklypo su sodo namu pirkimo-pardavimo sutartis

Įmonių valdymo dokumentai:


Visuotinio akcininko susirinkimo protokolas
Vienintelio akcininko sprendimas keisti UAB direktorių
UAB direktoriaus pranešimas akcininkams apie parduodamas akcijas
UAB akcininko  sutikimas pirkti akcijas 
UAB teisių į juridinio asmens pavadinimą perleidimo aktas
Sutikimas registruoti kitos UAB buveinės adresą
Pranešimas registrų centrui dėl akcininkų pasikeitimo
Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą
Akcininkų sprendimas keisti UAB direktorių
Akcininko pranešimas bendrovei apie parduodamas akcijas
 


Teisės   sk.  +370 682 31865
Finansų sk.  +370 672 17947
El.p. info@tfs.lt


 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"