lt  | en  | ru  | de 
     
 Individualios įmonės pertvarkymas į MB
 

grįžti į verslo teisė

 

 

Individualios imones pertvarkymas į mažają bendriją. Išlaidos:
 

    Dokumentų parengimas;
    Registrų centro mokestis;
    Notaro mokestis.

 

     Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, taip pat į viešąją įstaigą.

     Kai individualios įmonės savininkas priima sprendimą pertvarkyti įmonę į mažąją bendriją, kartu turi būti priimami naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai, kurie turi atitikti šio juridinio asmens teisinę formą nustatančių įstatymų reikalavimus.


     Nuo sprendimo pertvarkyti individualią įmonę į mažaja bendrija priėmimo dienos individuali įmonė įgyja pertvarkomos individualios įmonės statusą. 


     Apie sprendimą pertvarkyti individualią įmonę į mažąją bendriją turi būti viešai paskelbta individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems individualios įmonės kreditoriams raštu. 


     Naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai įregistruojami juridinių asmenų registre ir pakeičiami juridinių asmenų registro duomenys po to, kai yra išrinkti (sudaryti) naujos teisinės formos juridinio asmens valdymo organai, sudarytas pertvarkomos individualios įmonės balansas, įvykdytos šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytos su pertvarkymu į naujos teisinės formos juridinį asmenį susijusios sąlygos, taip pat juridinių asmenų registrui pateikti teisės aktuose nustatyti dokumentai.


   Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

 + 370 682 31865
  El. p.: info@tfs.lt

 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"