lt  | en  | ru  | de 
     
 Įmonių pertvarkymas
 

 

grįžti į verslo teisė 
 
 
Individualios įmonės (IĮ) pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (UAB). Išlaidos:
 • teisininkų paslaugos;
 • Registrų centro mokestis;
 • Notaro mokestis.
   Įmonių pertvarkymo paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje.
   

Mūsų paslaugos vykdant pertvarkymo procesą
 • Nemokamos teisininko ir finansininko konsultacijos visais įmonės pertvarkymo klausimais! 
  • Mūsų įmonės finansininkai suteiks Jūsų darbuotojams išsamias nemokamas konsultacijas, kaip parengti pertvarkomos įmonės balansą, prireikus - padės jį tinkamai parengti, atsakys į visus mokesčių srities klausimus viso įmonės pertvarkymo proceso metu; 
 • Dokumentų, sprendimų, protokolų, reikalingų įmonės pertvarkymo procedūroms atlikti, parengimas;
 • Pertvarkytos įmonės įstatų parengimas;
 • Visų parengtų dokumentų suderinimas su  notaru ir dokumentų paruošimas jų pasirašymui notarų biure, atstovavimas VĮ "Registrų centras";
 • Antspaudo užsakymas;
 • Pagal poreikį - buhalterinė apskaita. 

 

 Individualios įmonės  pertvarkymui reikalingi dokumentai

 

 • IĮ registravimo pažymėjimas;
 • IĮ nuostatai (jei turi);
 • IĮ finansinės ataskaitos;
 • turto vertinimo ataskaita (jei nepiniginis turtas perduodamas už UAB akcijas);
 • duomenys apie IĮ savininką;
 • duomenys apie skiriamą UAB direktorių;
 • UAB buveinės adresas (nurodyti patalpų unikalųjį numerį nekilnojamojo turto registre pagal nekilnojamojo turto registro išrašą);
 • UAB įstatinio kapitalo dydis;
 • nominali akcijų vertė.


     Atkreiptinas dėmesys, kad pertvarkomos individualios įmonės turtas, įvertintas tikrąja verte, atėmus įmonės įsipareigojimus, įvertintus tikrąja verte, turi būti ne mažesnis kaip įstatymo nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis - 2500 eurų.

 

Žinotina, kad:

 • Įmonės pertvarkymas - tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas.
 • Naujos formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas.
 • Pertvarkymas nelaikomas reorganizavimu, nes po pertvarkymo pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Juridinis asmuo nėra likviduojamas ir nesikeičia jo savininkai (išskyrus  kai  valstybės įmonė pertvarkoma į savivaldybės įmonę ar atvirkščiai).
 • Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į  akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, viešąją įstaigą;
 • Akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę ir atvirkščiai. Tiek UAB, tiek AB  gali būti pertvarkoma į  valstybės įmonę, savivaldybės įmonę,  kooperatinę bendrovę, ŽŪB, IĮ TŪB, KŪB, VŠĮ.
 • VšĮ gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą (kai VšĮ savininkas yra valstybė ar savivaldybė), į paramos ar labdaros fondą.  Teisės sk.   +370 682 31865
Finansų sk.+370 672 17947
El.p.
info@tfs.lt

 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"