lt  | en  | ru  | de 
     
 Įmonės buveinės adreso pakeitimas
 

grįžti į verslo teisė

Įmonės buveinės adreso keitimas mažiausiomis išlaidomis:

        Dokumentų parengimas
        Notaro įkainis nuo  102 Eur
        Registru centro mokestis 30 Eur

 

        Registracijos adreso suteikimas 57.9 Eur (jei reikalingas)

      
 

Įmonės buveinės adreso keitimas. Mūsų paslaugos:

 • nemokamos konsultacijos juridinio asmens buveinės keitimo klausimais visos proceduros metu;
 • akcininkų susirinkimo protokolų, vienintelio akcininko sprendimo parengimas; 
 • teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios naujos steigimo dokumentų (istatų, nuostatų) redakcijos parengimas;
 • Juridinių asmenų registrui teikiamų formų parengimas.

 

Įmonės buveinės adreso keitimas. Reikalinga informacija ir dokumentai:

 • juridinio asmens duomenys ir reikalingi dokumentai: registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (istatai, nuostatai ar kt.), vadovo paskyrimo dokumentas, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai; 
 • juridinio asmens dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos, turimų balsų skaičius; jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai; 
 • naujos juridinio asmens buveinės adresas: nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį.
  • Keičiant juridinio asmens buveinę yra reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei.
  • Jeigu patalpu savininkas yra steigėjas, sutikimas nereikalingas, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas.
  • Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro.
  • Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus registuojama juridinio asmens buveinė yra ikeistos, būtina pateikti kreditoriaus (banko) sutikimą. 
 

 

 

Teisės sk.    +370 682 31865
Finansų sk. +370 672 17947
     
El.p.: info@tfs.lt

 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"